Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng 30/12/2020 | 16:50  | Lượt xem: 266

Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng tổng hợp một số nội dung cơ bản của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; các quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng pháo của Chính phủ.

Công văn số 643/TP ngày 30/12/2020 của Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

(Chi tiết tại đây)