Triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân"
Ngày đăng 25/03/2021 | 10:44  | Lượt xem: 270

Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng hướng dẫn Triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân".

Công văn số 130/TP-HĐPHPBGDPL ngày 22/3/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng về việc triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân".

(Chi tiết tại đây)