Tuyên truyền, vận động, triển khai về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"
Ngày đăng 05/11/2020 | 11:09  | Lượt xem: 499

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền, vận động, triển khai về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người".

Công văn số 1395/UBND-TP ngày 30/10/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền, vận động, triển khai về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người".

(Chi tiết tại đây)