UBND quận Hai Bà Trưng triển khai công tác Tư pháp năm 2020
Ngày đăng 26/02/2020 | 09:37  | Lượt xem: 174

Sáng ngày 20/02/2020, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai công tác Tư pháp năm 2020.

Đồng chí Cáp Sĩ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận tham dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo, công chức phòng Tư pháp quận; Phó chủ tịch UBND, công chức Tư pháp 20 phường.

Năm 2019, công tác Tư pháp từ quận đến các phường luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra đúng kế hoạch trong công tác xây dựng văn bản, phòng Tư pháp kịp thời tham mưu UBND quận ban hành các chương trình, kế hoạch...; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác Tư pháp trên địa bàn quận được Sở Tư pháp đánh giá thực hiện tốt, tránh được những bức xúc của người dân.

UBND quận Hai Bà Trưng quyết định khen thưởng 40 tập thể, 80 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch Cáp Sỹ Phong nhấn mạnh: Cần tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, quan tâm hơn nữa công tác quản lý hành chính, nhất là đội ngũ làm công tác tư pháp, hộ tịch cơ sở; năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc, trong quá trình xử lý công việc; kịp thời, đúng luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho công dân, góp phần khẳng định vị thế ngành tư pháp trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự.