Cụm Thi đua số 4 quận Hai Bà Trưng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023
Ngày đăng 17/02/2023 | 16:30  | Lượt xem: 196

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 19/01/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, ngày 16/02/2023 Cụm Thi đua số 4 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Cường - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận quỷ - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4; cùng dự có các thành viên là Trung tâm Chính trị quận (Cụm phó thứ nhất), Đảng ủy khối doanh nghiệp (Cụm phó thứ hai), Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, theo dõi phụ trách Cụm; đồng chí chuyên viên phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe đại diện đơn vị Cụm trưởng trình bày dự thảo Kế hoạch thi đua của Cụm năm 2023; Quy chế hoạt động của Cụm năm 2023; Nội dung giao ước thi đua năm 2023, đồng chí Trịnh Xuân Cường - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận quỷ - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 điều hành phần thảo luận. Các thành viên dự họp cơ bản nhất trí với các dự thảo, tập trung đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp để triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời cũng yêu cầu việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận và từng đơn vị; các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Các thành viên Cụm thi đua số 4 giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đồng chí Trịnh Xuân Cường - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 đã phát biểu cảm ơn các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, đồng thời cũng đề nghị các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 chủ động phát động, tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của quận trong năm 2023.