Cụm thi đua số I - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổng kết công tác thi đua năm 2019
Ngày đăng 07/11/2019 | 16:13  | Lượt xem: 589

Chiều ngày 05/11/2019, tại trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số I - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 quận trong Cụm thi đua số I (quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Long Biên).

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, MTTQ Việt Nam từ quận tới cơ sở của Cụm Thi đua số 1 đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của Mặt trận Thành phố là “Tập trung Đại hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp” và chủ đề của MTTQ các quận. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực đã hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra. Từng tổ chức thành viên đã tích cực hoạt động theo các chương trình phối hợp, thống nhất hành động theo kế hoạch MTTQ đã triển khai, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động thiết thực và đạt kết quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam từ quận đến phường đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân nên đã tạo được sự đồng thuận, xây dựng niềm tin của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là việc chỉ đạo và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường và quận nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, đúng hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Sau Đại hội, hoạt động của MTTQ các cấp đã được củng cố kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các ý kiến trao đổi của các quận trong Cụm thi đua số I làm rõ thêm các cách làm mới, những kết quả nổi bật của từng đơn vị trong năm qua; đồng thời thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Sau đó, các Quận đã cùng chấm điểm đánh giá kết quả thi đua năm 2019, gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố để đề xuất khen thưởng.

Đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã phát biểu chào mừng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các quận bạn tham dự hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm I tại quận Hai Bà Trưng - đơn vị cụm trưởng năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã biểu dương, ghi nhận những kết quả công tác thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số I đã đạt được. Các quận trong cụm thi đua đều là quận trung tâm của Thủ đô, các hoạt động công tác thực hiện đồng đều, hiệu quả. Đồng chí đề nghị các đơn vị cần sớm xây dựng chương trình công tác năm 2020 theo định hướng của Thành phố đã gửi; quan tâm tới việc xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các Quận nhiệm kỳ 2019-2024, phân công nhiệm vụ trong các Ban Thường trực; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ cơ sở. Đặc biệt, năm 2020, các Quận cần tập trung chuẩn bị cho việc tham gia phục vụ công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chú ý tạo sự đồng đều trong triển khai các nhiệm vụ công tác và các cuộc vận động; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Cụm thi đua số I cũng đã giới thiệu và thống nhất năm 2020: quận Đống Đa làm cụm trưởng, quận Hoàn Kiếm làm cụm phó; các đơn vị cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các quận và Thủ đô Hà Nội.

Trà My - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận