Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021
Ngày đăng 31/12/2020 | 17:30  | Lượt xem: 328

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác thi đua khen thưởng năm 2021.

(Chi tiết tại đây)