Quận Hai Bà Trưng biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2021
Ngày đăng 07/10/2021 | 21:05  | Lượt xem: 194

Sáng 07/10/2021, quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc tốt” và tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt” năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022 và phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ trụ sở HĐND - UBND quận đến 18 phường.

Tham dự sự kiện có Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng; Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt” và cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt” năm 2021. Qua báo cáo cho thấy cùng với quyết tâm đổi mới trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” của quận và các đơn vị trên địa bàn ngày càng đi sâu vào đời sống nhân dân, với chất lượng được nâng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2022 gắn với phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn quận. Chủ tịch UBND quận đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhân dân toàn quận năm 2022 tăng cường đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với mọi tình huống, nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Lãnh đạo quận trao bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2021 là thành quả đáng được ghi nhận và là bước tạo đà cho phát triển của địa phương những năm tiếp theo. Vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 2021-2025.

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn quận, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng và lãnh đạo quận đã trao các bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân. Trong đó, Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó, 5 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 12 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố năm 2021; 8 tập thể và 9 cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021; 425 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận năm 2021.

Dịp này, 12 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn quận năm 2021.