Thành phố Hà Nội tặng bằng khen trong hoạt động HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 30/03/2021 | 10:47  | Lượt xem: 194

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận Hai Bà Trưng tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, hoạt động HĐND các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng, hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động với phương châm hoạt động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã phát huy vai trò, vị trí trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra của từng năm và của cả nhiệm kỳ.

Các kỳ họp HĐND quận luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu; công tác giám sát, khảo sát được triển khai bài bản, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tiếp tục được đổi mới có tác dụng tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả. Hoạt động giám sát hiệu quả đi vào chiều sâu; hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và cử tri trên địa bàn quận; hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND đi vào nền nếp, nhiều nội dung mang tính phản biện cao; đổi mới các cuộc tiếp xúc cử tri đã góp phần đưa người đại biểu dân cử đến gần dân hơn, sát cơ sở.

Điểm sáng của nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND quận tổ chức thành công 05 phiên giải trình, cùng với các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đã xác định, lựa chọn đúng vấn đề, đúng trọng tâm những vấn đề bức xúc dân sinh, được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động và việc tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân không sử dụng tài liệu giấy đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tiết kiệm, hiệu quả,…

Những kết quả đạt được của HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ qua từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị và xã hội, được cử tri và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận ghi nhận, đánh giá cao. Ghi nhận những kết quả đó, hoạt động HĐND quận Hai Bà Trưng được thành phố Hà Nội tặng bằng khen các năm 2018, 2019, 2020; tặng cờ thi đua cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.