UBND quận Hai Bà Trưng tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019
Ngày đăng 10/09/2019 | 16:06  | Lượt xem: 312

UBND quận Hai Bà Trưng quyết định tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019

UBND quận Hai Bà Trưng quyết định tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019

Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tặng danh hiệu Người tốt - Việc tốt năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)