Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng ký kết các chương trình phối hợp công tác và giao ước thi đua năm 2023, lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 20/02/2023 | 14:30  | Lượt xem: 159

Sáng ngày 16/02/2023, tại hội trường trụ sở Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị ký kết các chương trình phối hợp công tác và giao ước thi đua năm 2023, lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Đến dự hội nghị có ông Trương Văn Nhung - Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; ông Vũ Văn Hoạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, cùng hơn 100 đại biểu đại diện Thường trực HĐND quận, lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam Quận, thành viên các Ban tư vấn Dân chủ - pháp luật, Kinh tế - xã hội, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường và đại diện các Trưởng ban Công tác Mặt trận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và các tổ chức chính trị - xã hội Quận
ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2023

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận đã ký chương trình phối hợp công tác năm 2023 tập trung vào các nội dung: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Quận; thực hiện các cuộc vận động và triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, Ban Đoàn kết Công giáo Quận, Họ đạo Cao đài Thủ đô Hà Nội đã ký chương trình phối hợp nhằm tăng cường đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn quận năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường ký giao ước thi đua năm 2023

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường thuộc 3 cụm thi đua trong quận đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2023 ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

Các đại biểu góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Sau lễ ký kết chương trình phối hợp và giao ước thi đua, các đại biểu đã sôi nổi tham gia góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với 12 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị và 13 ý kiến gửi tham gia góp ý bằng văn bản. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Luật, đánh giá cao dự thảo được các cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, hợp lý. Các đại biểu cũng đánh giáo cao Luật được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, để Luật đất đai (sửa đổi) khi được ban hành có chất lượng, đáp ứng yêu cầu và thực tiễn cuộc sống. Các ý kiến tập trung góp ý những nội dung về: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;…

Sau hội nghị, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường tiếp tục triển khai lấy ý kiến rộng rãi của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận góp phần hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội thông qua.