THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Giai đoạn 2016-2020) và đề án thực hiện tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020

Ngày đăng 16/09/2021 | 12:45  | Lượt xem: 113
UBND quận hai Bà Trưng báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Giai đoạn 2016-2020) và đề án thực hiện tăng cường công tác thông tin đối ngoại...

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/08/2020 | 10:18  | Lượt xem: 655
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 08/05/2020 | 06:30  | Lượt xem: 935
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2020

Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo

Ngày đăng 10/12/2019 | 10:18  | Lượt xem: 701
Ngày 6/12/2019 Ban thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp cùng Ban thường trực MTTQ quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác...

Quận Hai Bà Trưng thiết lập mối quan hệ hợp tác với quận Goru, thành phố Seoul - Hàn Quốc

Ngày đăng 21/11/2019 | 11:22  | Lượt xem: 1132
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng - Nhà nước về “Chủ động hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại”, được sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, trên cơ sở...

Hoạt động đối ngoại của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 08/11/2019 | 10:12  | Lượt xem: 1048
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, trong những ngày cuối tháng 10/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng gồm có Thường trực HĐND và các thành viên của 02 Ban...