THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/08/2020 | 10:18  | Lượt xem: 297

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố.

(Chi tiết tại đây)