THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo
Ngày đăng 10/12/2019 | 10:18  | Lượt xem: 427

Ngày 6/12/2019 Ban thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp cùng Ban thường trực MTTQ quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và một số chính sách Pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tới hơn 100 vị là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tín đồ của các tôn giáo: Cao Đài, Công giáo, Phật giáo trên địa bàn quận.

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Bá Trình Ủy viên Đoàn chủ tịch, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông tin một số nội dung thiết yếu, cần lưu ý nhằm phát huy vai trò của từng tín đồ trong việc chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua buổi tuyên truyền, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, tiến tới thay đổi hành vi để giữ gìn cảnh quan sạch đẹp nơi công cộng, khu dân cư…

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo

Hội nghị phổ biến những điểm mới căn bản so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, các nội dung cơ bản của Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban Thường trực MTTQ quận động viên các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò trong hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng, tín đồ, tổ chức tôn giáo, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục nhân rộng, xây dựng mới các mô hình điển hình tiên tiến tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo. Quan tâm lồng ghép xây dựng ý thức, nếp sống, văn hóa bảo vệ môi trường vào giáo dục đạo đức tôn giáo trong cộng đồng, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phạm Hoài Nam - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận