THÔNG TIN DỰ ÁN THÔNG TIN DỰ ÁN

Công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 31/08/2020 | 16:38  | Lượt xem: 631

UBND quận Hai Bà Trưng công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Công văn số 1103/UBND-TN&MT ngày 28/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

(Chi tiết tại đây)