THÔNG TIN DỰ ÁN THÔNG TIN DỰ ÁN

Kế hoạch Đầu tư công năm 2020 của quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 12/12/2019 | 10:00  | Lượt xem: 425

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Đầu tư công năm 2020

Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch Đầu tư công năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)