THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

Ông VŨ ĐẠI PHONG

Phó bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận