Thông tin tuyên truyền cơ sở

Thông điệp truyền thông "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 03:46 PM  | View count: 7
Thông điệp truyền thông "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2018

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:51 PM  | View count: 7
Ngày 2/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Tài liệu và mẫu thiết kế trang trí Ngày Môi trường Thế giới do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp để thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:41 PM  | View count: 3
Tài liệu và mẫu thiết kế trang trí Ngày Môi trường Thế giới do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp để thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.

Truyền thông về một số loại vắc xin mới sẽ được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:56 AM  | View count: 5
Truyền thông về một số loại vắc xin mới sẽ được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2018

Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:53 AM  | View count: 6
Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Tuyên truyền phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thông tin một số loại vắc xin mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:49 AM  | View count: 3
Tuyên truyền phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thông tin một số loại vắc xin mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng 2018

Banner kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:39 AM  | View count: 4
Banner kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018

Ngày đăng 18/05/2018 | 03:45 PM  | View count: 12
Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018

Khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/05/2018 | 03:41 PM  | View count: 4
Khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/05/2018 | 09:14 AM  | View count: 11
Triển khai thực hiện quyết định số 101/QĐ-TTTg ngày 23/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Ngày đăng 16/05/2018 | 09:13 AM  | View count: 10
Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn xã hội

Ngày đăng 16/05/2018 | 08:59 AM  | View count: 12
Trong thời gian gần đây, tình hình các vụ hỏa hoạn trên cả nước và trên địa bàn Thủ đô còn nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại. Nhiều vi phạm về an toàn...

Thực hiện phương án dịch chuyển, chặt hạ cây xanh, cây bóng mát để giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2

Ngày đăng 16/05/2018 | 08:56 AM  | View count: 8
Thực hiện phương án dịch chuyển, chặt hạ cây xanh, cây bóng mát để giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Ngày đăng 15/05/2018 | 03:50 PM  | View count: 22
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Công văn về việc thực hiện thanh toán nợ dân của UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:54 AM  | View count: 48
Về việc thực hiện thanh toán nợ dân

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi ái quốc"

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:48 AM  | View count: 22
Tổ chúc các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi ái quốc"

Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thu đua ái quốc"

Ngày đăng 15/05/2018 | 09:06 AM  | View count: 18
Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra " Lời kêu gọi thu đua ái quốc"

Thông tin cảnh báo rủi ro liên quan đến tiền ảo và tuyền truyền ATTP trong kinh doanh thủy sản

Ngày đăng 10/05/2018 | 09:37 AM  | View count: 11
Thông tin cảnh báo rủi ro liên quan đến tiền ảo và tuyền truyền ATTP trong kinh doanh thủy sản

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài của toàn xã hội

Ngày đăng 09/05/2018 | 10:12 AM  | View count: 43
Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của cộng đồng, kinh tế của từng người, từng gia đình mà còn ảnh hưởng đến sức lao...