Thông tin tuyên truyền cơ sở

Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 17/7/2018

Ngày đăng 19/07/2018 | 08:55 AM  | View count: 12
Công điện số 01/CĐ-BCH ngày 17/7/2018

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới

Ngày đăng 13/07/2018 | 09:55 AM  | View count: 26
Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới

Quận Hai Bà Trưng triển khai hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà nội

Ngày đăng 04/07/2018 | 05:41 PM  | View count: 150
Theo Kế hoạch, hội thi cấp cơ sở sẽ kết thúc trước ngày 15/7/2018, hội thi cấp quận tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2018. Đây là đợt sinh hoạt lớn, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân quận Hai Bà...

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tuyến cơ sở, phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân bền vững

Ngày đăng 03/07/2018 | 04:09 PM  | View count: 95
Ngày BHYT Việt Nam năm nay (01/7/2018) với chủ đề truyền thông “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở”, với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, tạo thuận lợi cho...

Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng phường Thanh Lương năm 2018

Ngày đăng 03/07/2018 | 03:38 PM  | View count: 132
Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2018. Tối ngày...

Tuyên truyền kì thì tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 12/06/2018 | 08:58 AM  | View count: 23
Tuyên truyền kì thì tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019

Tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mần non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:35 AM  | View count: 141
Tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mần non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019

Hướng dẫn thực hiện "Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị" năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018 | 09:10 AM  | View count: 48
Hướng dẫn thực hiện "Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị" năm 2018

Thông điệp truyền thông "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 03:46 PM  | View count: 1026
Thông điệp truyền thông "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2018

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:51 PM  | View count: 371
Ngày 2/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Tài liệu và mẫu thiết kế trang trí Ngày Môi trường Thế giới do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp để thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:41 PM  | View count: 225
Tài liệu và mẫu thiết kế trang trí Ngày Môi trường Thế giới do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp để thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.

Truyền thông về một số loại vắc xin mới sẽ được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:56 AM  | View count: 37
Truyền thông về một số loại vắc xin mới sẽ được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2018

Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:53 AM  | View count: 85
Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Tuyên truyền phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thông tin một số loại vắc xin mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng 2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:49 AM  | View count: 24
Tuyên truyền phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thông tin một số loại vắc xin mới trong chương trình tiêm chủng mở rộng 2018

Banner kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày đăng 21/05/2018 | 10:39 AM  | View count: 280
Banner kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018

Ngày đăng 18/05/2018 | 03:45 PM  | View count: 28
Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018

Khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/05/2018 | 03:41 PM  | View count: 56
Khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/05/2018 | 09:14 AM  | View count: 36
Triển khai thực hiện quyết định số 101/QĐ-TTTg ngày 23/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Ngày đăng 16/05/2018 | 09:13 AM  | View count: 34
Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018