Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 05/08/2020 | 16:48  | Lượt xem: 2803

Ngày 03 và 04 tháng 8 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Trung tâm chính trị quận, số 8 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nôi; đồng chí Phạm Quang Nghị - Nguyên uỷ viên Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nôi; đồng chí Trần Văn Tuấn - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các đồng chí thành viên trong tổ chỉ đạo đại hội Đại hội của Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận các thời kỳ cùng 243 Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 20 nghìn Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận làm rõ những vấn đề trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Đại hội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, khẳng định những thành tích đã đạt được để phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả.

Đại hội thảo luận và thống nhất các giải pháp tích cực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015-2020, Đại hội nhất trí với 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận Hai Bà Trưng trong tình hình mới.

2. Tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng; đồng thời, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thu nhập của nhân dân.

3. Thực hiện và quản lý nghiêm qui hoạch; xây dựng hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tang kỹ thuật cho phát triển đô thị theo qui hoạch; đảm bảo trật tự và văn minh đô thị gắn với bảo vệ môi trường.

4. Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Xây dựng cộng đồng xã hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, tiến bộ. Từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

5. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tang cường củng cố quốc phòng. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại.

Các khâu đột phá:

1. Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

3. Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, quan tâm tới cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXVI gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nam được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy khoá XXVI. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai bà Trưng khóa XXVI đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Các đồng chí Trần Quyết Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khoá XXVI.
Với những kết quả nêu trên, có thể khẳng định Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã thành công rực rỡ. Thành công của Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận tạo sự đoàn kết, niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận.
Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu do Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.