Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
Ngày đăng 12/11/2019 | 15:41  | Lượt xem: 663

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Công văn số 5004/UBND-KT ngày 06/11/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo về việc Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

(Xem chi tiết tại đây)