Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ
Ngày đăng 12/10/2021 | 09:57  | Lượt xem: 204

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ.

Công văn số 1705/BHXH-HBT ngày 07/10/2021 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sửv dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

(Công văn số 1705/BHXH-HBT)

(Hướng dẫn người lao động để được nhận hộ trợ từ Quỹ BHTN: Link Motion graphic)