Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 10/08/2020 | 16:26  | Lượt xem: 1045

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đề nghị Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 378/HĐPBGDPL-TP ngày 10/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận về việc Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)