Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Ngày đăng 19/08/2020 | 16:24  | Lượt xem: 514

Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Công văn số 13-CV/QU ngày 19/8/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng về Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

(Chi tiết tại đây)