​​​​​​​​Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 13/11/2019 | 15:30  | Lượt xem: 1263

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành ​​​​​​​​Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng về phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)