Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh 08 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2020.
Ngày đăng 31/08/2020 | 18:05  | Lượt xem: 286

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh 08 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo số 452/BC-UBND ngày 31/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng chống dịch bệnh 08 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2020.

(Chi tiết tại đây)