Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh 09 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 17/09/2020 | 10:56  | Lượt xem: 289

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh 09 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020

Báo số 478/BC-UBND ngày 16/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác phòng, chống dịch bệnh 09 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)