Báo cáo công tác phòng, chống dịch (phục vụ tiếp đoàn kiểm tra của Thành ủy Hà Nội)
Ngày đăng 01/09/2020 | 15:00  | Lượt xem: 195

UBND quận Hai Bà Trưng Báo cáo công tác phòng, chống dịch (phục vụ tiếp đoàn kiểm tra của Thành ủy Hà Nội).

Báo số 454/BC-UBND ngày 01/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về công tác phòng, chống dịch (phục vụ tiếp đoàn kiểm tra của Thành ủy Hà Nội).

(Xem chi tiết tại đây)