Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 06/08/2020 | 11:09  | Lượt xem: 612

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1010 năm tuổi, Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, sau 2 ngày làm việc (03,04/8/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thu hút sự quan tâm theo dõi của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đại hội đã diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng, thực sự dân chủ, đoàn kết nhất trí cao, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong Quận. Tất cả các khâu, các nội dung của Đại hội đã được tiến hành một cách chặt chẽ, chu đáo, chấp hành nghiêm các quy định hướng dẫn của cấp trên.

Trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVII của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXV; đi sâu đánh giá, khẳng định những thành tựu, phân tích nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, làm sáng tỏ các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cần tập trung sức lãnh đạo trong 5 năm tới.

Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXVI gồm 41 đồng chí, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy tại Đại hội; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ quận đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân để ý chí của Đại hội, để tinh thần của Nghị quyết mau chóng đi vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XXVI đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Quận ủy; bầu các đồng chí Phó Bí thư Quận uỷ, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh lớn lao, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo ra động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết Đại hội đã được các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua, thể hiện trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ quận. Đây là cơ sở quan trọng, có vai trò định hướng các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân quận; là tiền đề thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển quận trong 5 năm tới. Tuy nhiên, phía trước cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức mà quận cần vượt qua để hoàn thành tốt mọi trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận Hai Bà Trưng phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến, truyền thống Quận Hai Bà Trưng anh hùng, huy động mọi nguồn lực, đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI, xây dựng Quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện và bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh”.