Chỉ đạo phân công phục vụ Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng
Ngày đăng 12/08/2020 | 17:15  | Lượt xem: 521

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo phân công phục vụ Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Công văn số 1028/UBND-VP ngày 12/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chỉ đạo phân công phục vụ Lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.

(Chi tiết tại đây)