Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Ngày đăng 28/04/2020 | 16:59  | Lượt xem: 502

UBND Thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

(Xem chi tiết tại đây)