Công khai danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 06 tháng trở lên
Ngày đăng 14/05/2021 | 10:42  | Lượt xem: 581

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 06 tháng trở lên.

Công văn số 988/BHXH-HBT ngày 13/05/2021 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

(Chi tiết tại đây)