Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030
Ngày đăng 19/08/2020 | 16:05  | Lượt xem: 968

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

Công văn số 1062/UBND-TN&MT ngày 19/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

(Chi tiết tại đây)