Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2020
Ngày đăng 18/09/2020 | 15:26  | Lượt xem: 370

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy xác nhận, ký cam kết, gắn biển nhận diện (logo) cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Chuyên đề “Cơ sở (Chuỗi cơ sở) sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP tại 20 tuyến phố của 18 phường trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2020”

Thông báo số 324/TB-UBND ngày 17/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy xác nhận, ký cam kết, gắn biển nhận diện (logo) cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Chuyên đề “Cơ sở (Chuỗi cơ sở) sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP tại 20 tuyến phố của 18 phường trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2020”.

(Chi tiết tại đây)