Hà Nội đã có phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại
Ngày đăng 29/04/2020 | 17:30  | Lượt xem: 351

Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký Công văn hỏa tốc số 1602/UBND-KGVX về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Theo đó, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghệ nghiệp - giáo dục thường xuyên); học sinh Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội đi học trở lại theo kế hoạch từ ngày 4/5/2020 (thứ Hai).

Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai).

Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước `ngoài; trung tâm tư vấn du học: thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ GDĐT, nếu đảm bảo an toàn thì được phép tổ chức hoạt động trở lại, sớm nhất từ ngày 4/5/2020 (thứ Hai).

Tiếp tục hực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo “Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh”. Việc giãn cách trong trường hoàn toàn do nhà trường quyết định, trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh và giáo viên.

Thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được ban hành kèm theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT. Căn cứ vào mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 được đánh giá, nhà trường có phương án tổ chức các hoạt động dạy học đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Các nhà trường yêu cầu học sinh tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ nhà tới trường, trong thời gian học ở trường cho tới khi về nhà, hạn chế đi lại nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt thời gian học tập tại trường.