Hiệu quả thiết thực từ Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2017-2020
Ngày đăng 17/09/2020 | 17:13  | Lượt xem: 275

Sáng 17/9/2020, tại Hội trường HĐND&UBND Quận, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017-2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2020-2025.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng; đồng chí Vũ Văn Hoạt - Ủy viên thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận.

Nhằm cụ thể hóa Chương trình số 145/CTr-UBND-LĐLĐ ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố, giai đoạn 2016-2020. Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã ký kết Chương trình số 03/CTr-UBND-LĐLĐ ngày 01/6/2017 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2017-2020.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận cho biết, giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các hoạt động phối hợp được triển khai đồng bộ, rộng rãi, đi vào thực chất; đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thông qua thanh tra, kiểm tra, tổ chức Công đoàn tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật lao động, Luật Công đoàn, các chế độ với người lao động đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn Quận. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CNVCLĐ thường xuyên đổi mới, sáng tạo, hướng về đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, năng suất lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm, LĐLĐ quận xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận tổ chức phát động các phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”…; vận động CNVCLĐ tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh. Trong đó, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được duy trì tốt. Thông qua hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật đã có 65 lượt đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở, thu hút trên 3.500 lượt người lao động tham gia; qua đó có 1.065 công nhân giỏi cấp cơ sở, 145 công nhân giỏi cấp quận, 9 công nhân giỏi Thủ đô. Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” được công nhân lao động tích cực tham gia hưởng ứng. Qua 3 năm có 1.089 sáng kiến cấp cơ sở, 59 sáng kiến cấp quận, 7 sáng kiến Thủ đô. Giai đoạn 2017-2020, toàn Quận có 505 gương “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở, 117 gương “Người tốt, việc tốt” cấp Quận,… Hàng năm Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận xây dựng và ban hành văn bản phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Kết quả, hàng năm 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; có từ 67 - 74% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc,…

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Quận, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025, tập trung vào 3 nội dung: Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm 2020-2025; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quận; phối hợp tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, nâng cao ý thức cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận
thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá cao và chúc mừng kết quả đạt được khá toàn diện trên các mặt công tác qua Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2017-2020. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Quận ủy Hai Bà Trưng, sự phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, công tác phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được các cấp chính quyền và tổ chức công đoàn quan tâm đẩy mạnh; tỷ lệ các đơn vị xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở sở và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động được nâng lên, chất lượng từng bước được đảm bảo; các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và tổ chức Công đoàn. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công nhân, lao động với hình thức, nội dung đã được đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao hơn. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đặc biệt trong năm 2020, cấp ủy và chính quyền quận Hai Bà Trưng tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra bùng dịch trên địa bàn Quận. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động khắc phục tồn tại, hạn chế của chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020, có các giải pháp cụ thể tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp trong giai đoạn 2020-2025.

Tại Hội nghị, UBND quận Hai Bà Trưng khen thưởng 16 tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2017-2020.