Hội nghị cấp, gắn biển nhận diện (logo) cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2019-2020” đợt 1, 2 năm 2019
Ngày đăng 31/10/2019 | 10:40  | Lượt xem: 440

Trong hai ngày 14 và 25/10/2019, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị cấp, gắn biển nhận diện (logo) cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Chuyên đề “Cơ sở (Chuỗi cơ sở) sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP tại 20 tuyến phố của 20 phường trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2020” đợt 1, 2 năm 2019.

Đồng chí Cao Thị Hoa - Trưởng phòng Y tế quận, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo ATTP quận triển khai Chuyên đề mô hình đim “Cơ s (chui cơ s) đủ điu kin VSATTP ti 20 tuyến ph ca 20 phường trên địa bàn qun, giai đon 2019- 2020” vi mc tiêu: Nâng cao thc hin nghiêm các quy định ca pháp lut v ATTP ti các cơ s (chui cơ s) sn xut, kinh doanh thc phm, dch v ăn ung ti 20 tuyến ph làm đim; nhân rng, trin khai mô hình đim; cp, gn bin nhn din chui cơ s đủ điu kin VSATTP ti 20 tuyến ph ca 20 phường, công khai, minh bch các cơ s đủ điu kin VSATTP, đáp ng nhu cu s dng thc phm sch phc v người dân.

Tại hội nghị, 44 cơ sở ký cam kết và nhận giấy xác nhận, logo nhận diện cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP.

44 cơ sở trên địa bàn Quận ký cam kết và nhận giấy xác nhận, logo nhận diện cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo ATTP quận chúc mừng và đề nghị 44 cơ sở được cấp và gắn biển nhận diện (logo) cơ sở đủ điu kin VSATTP kinh doanh với lương tâm và phát huy trách nhiệm của mình, thực hiện đúng quy định pháp luật ATTP để cung cấp thực phẩm an toàn tới người dân; phấn đấu xây dựng quận Hai Bà Trưng có 20 tuyến phố ẩm thực đảm bảo VSATTP, là địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo ATTP cấp quận, phường phát huy vai trò hậu kiểm, giám sát sau khi gắn biển, nhận diện cơ sở đủ điều kiện VSATTP; giao Phòng Y tế tham mưu, giám sát, nếu cơ sở vi phạm đề xuất thu hồi logo nhận diện cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP đã được cấp.

            Phòng Y tế quận