Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 04 của Quận ủy gắn với Chương trình 03 và Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 17/03/2023 | 15:30  | Lượt xem: 239

Ngày 16/03/2023, Ban chủ nhiệm Chương trình số 04 Quận ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chương trình về “Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và quản lý đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021-2025” gắn với Chương trình 03 và Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ nhiệm chương trình, chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; thành viên Ban chủ nhiệm chương trình công tác số 04 được thành lập theo Quyết định số 105-QĐ/QU ngày 21/10/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng và Tổ giúp việc Chương trình.

Tại hội nghị, phòng Quản lý Đô thị là cơ quan thường trực báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 04 Quận ủy từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý I năm 2023, cùng 02 đề án và 01 chuyên đề do Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Giáo dục Đào tạo và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình ghi nhận kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến quý I năm 2023 và đồng tình với kết quả được đánh giá trong báo cáo. Báo cáo thể hiện rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Chương trình đề ra, nêu bật các kết quả đã đạt được và chỉ ra ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, cơ quan thường trực cũng xin ý kiến Ban Chủ nhiệm đóng góp ý kiến vào Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 04 Quận ủy năm 2023.

Trên cơ sở kết quả thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến quý I năm 2023, đồng chí Chủ nhiệm chương trình đã nhấn mạnh và chỉ đạo chi tiết những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt từng nhiệm vụ cụ thể để các thành viên Ban chủ nhiệm cũng như các đơn vị cần tập trung: Các đơn vị tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện triển khai các đề án, chuyên đề đảm bảo tiến độ; cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ của Thành phố đề kịp thời đề xuất Quận ủy, đề xuất UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và nghĩa nó tham mưu Quận ủy bổ sung nhiệm vụ, đồng thời giao cơ quan thường trực tham mưu văn bản đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện triển khai Chương trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc và đúng như quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm.