Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 11/08/2020 | 16:05  | Lượt xem: 392

Sở Thông tin truyền thông Hà Nội hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 1979/STTTT-TTĐT ngày 06/8/2020 của Sở Thông tin truyền thông về việc Tăng cường phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)