Hướng dẫn trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2020
Ngày đăng 25/09/2020 | 10:08  | Lượt xem: 466

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2020

Công văn số 13-CV/BTGQU ngày 24/9/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về hướng dẫn trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2020.

(Chi tiết tại đây)