Hướng dẫn truy cập các nội dung tuyên truyền chương trình tư vấn khám chưa bệnh miễn phí trong thời gian dịch Covid-19
Ngày đăng 06/05/2020 | 10:53  | Lượt xem: 299

Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm - Đài tiếng nói Việt Nam hướng dẫn truy cập các nội dung tuyên truyền chương trình tư vấn khám chưa bệnh miễn phí trong thời gian dịch Covid-19

Hướng dẫn truy cập các nội dung tuyên truyền chương trình tư vấn khám chưa bệnh miễn phí trong thời gian dịch Covid-19 của Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm - Đài tiếng nói Việt Nam.

(Chi tiết tại đây)

Biên bản hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Đài tiếng nói Việt Nam về Chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến qua nền tảng VOV Basic24.

(Chi tiết tại đây)