Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 08/05/2020 | 16:05  | Lượt xem: 360

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020

Kế hoạch số 47/KH-HĐPHPBGDPL ngày 04/5/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)