Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 12/01/2021 | 10:07  | Lượt xem: 107

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

(Chi tiết tại đây)