Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 08/05/2020 | 18:30  | Lượt xem: 678

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2020

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại  năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)