Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội"
Ngày đăng 13/08/2020 | 16:00  | Lượt xem: 560

Sở VH&TT Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội".

Kế hoạch số 356/KH-SVHTT ngày 11/8/2020 của Sở VH&TT Hà Nội về Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội".

(Chi tiết tại đây)