Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 39).
Ngày đăng 28/04/2020 | 16:13  | Lượt xem: 340

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 39).

Thông báo số 377/TB-BCĐ ngày 25/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 39)

(Xem chi tiết tại đây)