Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 40).
Ngày đăng 29/04/2020 | 21:44  | Lượt xem: 423

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 40).

Thông báo số 388/TB-BCĐ ngày 29/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 40)

(Xem chi tiết tại đây)