Kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tháng 4, 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5, quý II năm 2020
Ngày đăng 15/05/2020 | 15:00  | Lượt xem: 665

UBND Thành phố Hà Nội thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tháng 4, 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5, quý II năm 2020.

Thông báo số 450/TB-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tháng 4, 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5, quý II năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)