Kết quả công tác trang trí, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 31/07/2020 | 11:31  | Lượt xem: 624

Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra trong các ngày 3,4,5/8/2020. Đến nay quận Hai Bà Trưng đã và đang thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn củng cố niềm tin với Đảng, chính quyền, nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành 06 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phòng ban, ngành và 18 phường, yêu cầu thực hiện các hoạt động tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Các nội dung tuyên truyền cần nêu bật tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua,…

Công tác tuyên truyền được các cơ quan, cấp ủy, chính quyền các phường và các đơn vị thuộc quận thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, ngành, đoàn thể, tổ dân phố; bằng hình thức trực quan: Treo băng rôn, pano, cờ, khẩu hiệu, mô hình tranh cổ động; trên các phương tiện thông tin đại chúng của quận: Hệ thống loa truyền thanh cơ sở, sóng FM, Cổng Thông tin điện tử quận và Trang thông tin điện tử 18 phường,… Quận đặc biệt quan tâm đến hình thức tuyên truyền trực quan, các đơn vị trực thuộc quận chủ động mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ tuyên truyền, huy động các nguồn xã hội hóa, thực hiện công tác trang trí tuyên truyền đảm bảo đồng bộ, rực rỡ, trang trọng.

Đến ngày 30/7/2020, trên địa bàn toàn quận cơ bản hoàn thành công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn quận thực hiện treo 56 phướn thả; trên các trục đường chính, các tru sở, đơn vị trường học của quận đã trang trí 06 cụm pano cố định, 08 cụm tam giác tứ giác, 60 pano, 100 khẩu hiệu ngang tại, 04 cụm mô hình, 04 đảo cờ, 700 bener, 02 bảng quảng cáo tấm lớn, hệ thống đèn, bảng led, cờ trên các cầu vượt,...

Các hoạt động văn hóa, thể thao, ấn phẩm tuyên truyền,... cũng được Quận ủy, UBND quận quan tâm. Phát hành 04 tập sách “Quận Hai Bà Trưng hành trình những con đường”, Hội CCB quận tổ chức thành công Hội khỏe CCB Thủ đô năm 2020 của quận, dàn dựng chương trình nghệ thuật khai mạc Đại hội,… Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội tuyên truyền những thành tựu về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của quận trong nhiệm kỳ 2015-2020, những định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm  đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân quận tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.