Kết quả lựa chọn bài dự thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 28/10/2019 | 11:38  | Lượt xem: 539

Cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được triển khai đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn quận hưởng ứng tham gia.

Cuộc thi góp phần nâng cao số lượng người biết và hiểu rõ hơn về các Dịch vụ công trực tuyến, giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hóa, tăng cường xây dựng chính quyền điện tử; người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành phố, quận Hai Bà Trưng có 18.422 người tham gia dự thi (trên tổng số 303.586 người, đạt tỷ lệ 6% người tham gia dự thi), trong đó 10 người cao tuổi nhất có độ tuổi từ 76-82 tuổi và có 02 người trong độ tuổi 82 tuổi; cuộc thi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng còn có các cháu học sinh từ 12 tuổi tham gia, đảm bảo tiêu chí phổ biến nội dung về Dịch vụ công trực tuyến hướng tới các công dân nhỏ tuổi, chủ nhân tương lai của đất nước. Số lượng cán bộ công chức, viên chức người lao động quận Hai Bà Trưng theo thống kê của Thành phố có 2.724 người tham gia dự thi.

Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” quận Hai Bà Trưng lựa chọn trong số 500 bài có điểm thi trắc nghiệm cao nhất với thời gian trả lời nhanh nhất để chấm thi phần tự luận và chọn được 100 bài dự thi (70 bài dự thi của người tham gia dự thi từ 18 trở lên, 30 bài dự thi của người tham gia dự thi từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) có phần thi tự luận hay nhất, gửi danh sách về Ban Tổ chức Thành phố tiếp tục tham dự vòng thi Chung khảo của Thành phố Hà Nội.

Nguyễn Nga - Phòng Tư pháp quận