Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 20/05/2020 | 16:21  | Lượt xem: 588

Ngày 20/5/2020, HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 để xem xét, đánh giá và quyết nghị về: Chủ trương đầu tư 9 dự án nhóm C và điều chỉnh thời gian đầu tư 1 dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách quận; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND quận.

Các đại biểu đều nhất trí đánh giá nội dung của kỳ họp có vai trò, ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng và tác động lớn đến đời sống nhân dân; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, 100/% các vị đại biểu HĐND quận đều thống nhất thông qua 12 Nghị quyết. Đối với chủ trương đầu tư 9 dự án trọng điểm nhóm C và điều chỉnh thời gian đầu tư 01 dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách quận, HĐND quận đề nghị UBND quận bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, sử dụng nguồn lực đầu tư đảm bảo đúng các quy định hiện hành, hiệu quả, chất lượng, thiết thực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND quận hoàn thiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả, thúc đẩy đầu tư phát triển trên địa bàn quận để báo cáo Thành phố theo quy định. HĐND quận nhất trí miễn nhiệm Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Huy Hoàng, nguyên Trưởng Công an quận; bầu bổ sung Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Văn Hồng - Trưởng Công an quận.

Bà Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận, thay mặt HĐND quận đánh giá, ghi nhận chính quyền quận và phường đã chủ động vào cuộc quyết liệt phòng chống dịch Covid-19. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn quận hoàn toàn được kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; nhân dân trên địa bàn quận tin tưởng, ủng hộ vào chính quyền và chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh và cách ly toàn xã hội trong phòng chống dịch Covid-19, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, theo dự báo còn có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm rất cao để vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ.